Btw-identificatie van buitenlandse ondernemingen en fiscale vertegenwoordiging in België

Ondernemingen die niet in België zijn gevestigd en die op het Belgisch grondgebied belastbare activiteiten uitoefenen waarvoor ze plaatselijke btw moeten factureren, moeten zich voor btw-doeleinden identificeren op het bevoegde btw-kantoor in Brussel. Zodra ze voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd in België moeten ze net als Belgische ondernemingen de formaliteiten en aangifteverplichtingen naleven. Vergeet niet dat buitenlandse ondernemingen de btw-aangiftes en -listings elektronisch moeten indienen via de Belgische portaalsite.

Europese ondernemingen kunnen een rechtstreekse btw-identificatie aanvragen in België maar hebben altijd de mogelijkheid om een aansprakelijke vertegenwoordiger of een fiscaal mandataris aan te stellen. Niet-Europese ondernemingen zijn daarentegen altijd verplicht om een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen.

Btw-identificatie van Belgische ondernemingen en fiscale vertegenwoordiging in het buitenland

Mogelijk verrichten ondernemingen die in België gevestigd zijn belastbare activiteiten in het buitenland waarvoor ze de plaatselijke btw moeten factureren. Het kan gaan om occasionele, tijdelijke of regelmatige activiteiten buiten de Belgische grenzen.

Als ze btw verschuldigd zijn, hebben ze geen andere keuze dan zich bij de btw te identificeren bij de plaatselijke bevoegde autoriteiten. Zodra de Belgische ondernemingen voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd in het buitenland, moeten ze de formaliteiten en aangifteverplichtingen van het betreffende land in acht nemen. Verlies niet uit het oog dat Belgische ondernemingen de btw-aangiften en –listings moeten indienen volgens de wettelijke voorschriften van elk ander land.

Belgische ondernemingen kunnen in principe een rechtstreekse btw-identificatie aanvragen binnen de Europese Unie, maar bepaalde landen kunnen eisen dat een aansprakelijke vertegenwoordiger wordt aangewezen. OmniVAT heeft veel ervaring opgedaan met deze verplichtingen en kan u helpen om uw btw-verplichtingen binnen de Europese Unie in acht te nemen.

Uit te voeren formaliteiten in het kader van belastbare handelingen

OmniVAT kan haar diensten aanbieden voor het vervullen van deze formaliteiten en kan ook optreden als aansprakelijk vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland. In een notendop zijn deze formaliteiten:

  • Indienen van het dossier van btw-identificatie in België (met fiscale vertegenwoordiging of aanwijzing van een mandataris of rechtstreekse identificatie)
  • Boeken van de inkomende en uitgaande facturen van de Belgische activiteiten
  • Opstellen van de aankoop- en verkoopdagboeken
  • Invullen en indienen van de periodieke btw-aangiftes
  • Invullen en indienen van de opgave van de intracommunautaire handelingen
  • Invullen en indienen van de jaarlijkse listing van klanten die onderworpen zijn aan de Belgische btw
  • Invullen en indienen van de Intrastataangiftes (DEB in Frankrijk bv.)
  • Onze bijstand bij controles door de Belgische Btw-administratie
  • Onze bijstand bij het schrappen van uw Belgisch btw-nummer
  • Enz.