We kunnen u bijstaan bij het naar behoren vervullen van uw btw-formaliteiten maar vooral bij het naleven van de termijnen die de verschillende lidstaten van de Europese Unie opleggen. Over het algemeen spreken we over ‘compliance’ als we het hebben over de volgende te vervullen formaliteiten:

  • Aankoop- en verkoopdagboek
  • Periodieke btw-aangiftes
  • Jaarlijkse btw-aangiftes
  • Listing van de intracommunautaire handelingen
  • Bepaalde specifieke opgaven of listings naargelang van de lidstaten
  • Terugbetaling van de buitenlandse btw voor Europese en niet-Europese ondernemingen
  • Intrastataangiftes
  • Enz.