Fiscale vertegenwoordiging en rechtstreekse btw-identificatie in de Europese Unie

Btw-identificatie van buitenlandse ondernemingen en fiscale vertegenwoordiging in België Btw-identificatie van Belgische ondernemingen en fiscale vertegenwoordiging in het buitenland Uit te voeren formaliteiten in het kader van belastbare handelingen Aansprakelijk vertegenwoordiger Indienen van het dossier van btw-identificatie in België (met fiscale vertegenwoordiging of aanwijzing van een mandataris of rechtstreekse identificatie) Boeken van de inkomende en uitgaande facturen van de Belgische activiteiten Opstellen van de aankoop- en verkoopdagboeken Invullen en indienen van de periodieke btw-aangiftes Invullen en indienen van de opgave van de intracommunautaire handelingen Invullen en indienen van de jaarlijkse listing van klanten die onderworpen zijn aan de Belgische btw Invullen en indienen van de Intrastataangiftes (DEB in Frankrijk bv.) Onze bijstand bij controles door de Belgische Btw-administratie Onze bijstand bij het schrappen van uw Belgisch btw-nummer

BTW- en douaneaudits

Audit belastbare handelingen regulariseren Audit binnen de onderneming wettelijke bepalingen inzake btw of douane of accijnzen BTW-audit verheldering activiteiten onderneming interne controleprocedures Grondige BTW-audit boekhouding

BTW-verplichtingen en formaliteiten

BTW-formaliteiten naleven termijnen verschillende lidstaten van de Europese Unie ‘compliance’ Aankoop- en verkoopdagboek Periodieke btw-aangiftes Jaarlijkse btw-aangiftes Listing van de intracommunautaire handelingen Bepaalde specifieke opgaven of listings naargelang van de lidstaten Terugbetaling van de buitenlandse btw voor Europese en niet-Europese ondernemingen Intrastataangiftes

BTW-advies in ruime zin

Advies BTW alle bedrijfssectoren btw-implicaties verplichtingen en formaliteiten Analyse aankoop- en verkoopcontracten of invoering nieuwe verkoop- of aankoopstructuur Begeleiding bij de voorbereiding belastingcontroles en bijstand bij de belastingcontroles (btw, douane en accijnzen) Fiscaal advies oplossingen aangepast werkelijke optimalisering van uw fiscale situatie Advies douane en accijnzen

Onze diensten

Btw-advies Bijstand btw-verplichtingen Bijstand belastingcontroles (btw, douane en accijnzen) Onderhandelingen btw-autoriteiten (voorafgaande beslissingen, rulings) Btw- en douane-audits Opleidingen in ondernemingen btw en douane Btw-identificatie buitenlandse en Belgische ondernemingen fiscale vertegenwoordiging België en buitenland Aanvragen terugbetaling buitenlandse btw

Onze prioriteit

Pragmatische oplossingen bieden die perfect zijn aangepast aan de behoeften van de activiteiten van de ondernemingen Een grondige kennis van de wetteksten en een perfecte beheersing van de evolutie van deze complexe vakgebieden

Onze opdracht

Onze opdracht bestaat in het verlenen van hoogwaardig advies en bijstand aan onze klanten op het gebied van btw, douane en accijnzen. OmniVAT is gespecialiseerd in deze complexe aangelegenheden, en dit zowel op nationaal als op internationaal…

Wie zijn wij?

Katia DELFIN DIAZ Stichtster en vennoot van OmniVAT Consulting. Professioneel parcours Van 1993 tot 2001 doet ze ervaring in btw op in verschillende internationale kantoren (vandaag de zogenaamde 'Big 4') waarna ze zich verder bekwaamt…