We verlenen advies op het gebied van btw doorheen alle bedrijfssectoren. We kunnen u bijgevolg advies geven over de btw-implicaties van uw activiteiten en over de verplichtingen en formaliteiten die eruit voortvloeien.

Ons advies kan verschillende vormen aannemen en kan heel uitgebreid zijn. Het kan gaan om de analyse van aankoop- en verkoopcontracten of de invoering van een nieuwe verkoop- of aankoopstructuur tot een grondige audit van uw handelsactiviteiten.

Tot ons advies behoort ook de begeleiding van uw onderneming bij de voorbereiding van belastingcontroles en bijstand bij de belastingcontroles (btw, douane en accijnzen).

Bij ons fiscaal advies streven we naar oplossingen die het best zijn aangepast aan uw bedrijf en tot een werkelijke optimalisering van uw fiscale situatie leiden. We verlenen ook advies op het gebied van douane en accijnzen.