Onze opdracht bestaat in het verlenen van hoogwaardig advies en bijstand aan onze klanten op het gebied van btw, douane en accijnzen. OmniVAT is gespecialiseerd in deze complexe aangelegenheden, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Ondernemingen worden meer en meer geconfronteerd met verplichtingen op het vlak van btw, douane en accijnzen, zowel in België als in het buitenland, en ongeacht de plaats waar de onderneming is gevestigd.

‘Compliance’, consultancy, audit en opleiding maken deel uit van onze diensten.